TOP Trustpilot

Modellomräkning

Problem är till för att lösas
Om du vill sticka en modell där du inte tycker att beskrivningen helt passar, kan du enkelt göra ändringar i modellen. Klargör dock först, var problemet ligger. Det viktigaste innan du börjar en ny stickning är att göra ett STICKPROV för bestämma masktätheten. Om du vill sticka en tröja med det ursprungliga garnet i en av de angivna storlekarna, jämför din masktäthet med masktätheten i beskrivningen. Om du vill ändra storlek, stil eller garn måste du göra ett lite andra förberedelser för att få ett perfekt resultat.

Rätt storlek
En rekommendation är alltid att jämföra mönsterritningen i beskrivningen av den valda modellen med din favoritmodell i garderoben. Om du vill att den ska bli lite längre, kortare, bredare eller smalare, gör en ny mönsterritning enligt dina egna önskningar. Det bästa är att göra den nya ritningen i förhållandet 1: 1, för då kan du medan du stickar alltid kontrollera att allt är i ordning genom att placera din stickning på ritningen och eventuellt ändra något om det behövs. Dessutom har du redan den perfekta ytan för att spänna upp dina stycken innan du syr ihop dem.

Omräkningsmodell
Nu behöver du bara ändra dimensionerna på maskor och varv. För detta behöver du en beräkningsmodell. Ditt stickprov visar hur många maskor och varv du behöver för 10 cm. Exempel på ett stickprov: 16 maskor (M på bilderna nedan) och 24 varv (R på bilderna nedan) = 10 x 10 cm.
Exempel:

Du behöver alltså 16 maskor till 10 cm; 1,6 till 1 cm och femtio gånger så mycket till 50 cm (bredd på fram och bak), dvs 80 maskor. Till detta kommer kantmaskorna. I höjden behöver du 24 varv till 10 cm; 2,4 varv till 1 cm och 40 gånger så mycket till 40 cm (höjd från nederkant av ärmen till monteringskanten till fram- och bakstyckena), dvs 96 varv. Förändringsformeln läser: (cm x sticktäthet) dividerat med 10.

Nu kan du bestämma hörndata för dina stickade kläder, konvertera alla mätningar till bredden i antal maskor och till höjden i antal varv. Om du inte får hela nummer när du räknar, rundar du bara upp eller ner, som det verkar mest förnuftigt, vilket inte vanligtvis inte ens kan mätas på slutresultatet.

Ärmar, ärmrundning, ärmutsnitt och halsringning
För att göra ärmen bredare har du i vårt exempel en utökning av 7cm (11 maskor) på var sida av ärmen, samt en ärmhöjd på 41 cm (98 varv). Dela antalet varv med antalet maskor, varvid följer att du måste öka med 1 maska på var sida vart åttonde varv (alltså 11 gånger). På de sista varven före ärmkullen (eller före sammantagningen vid ärmar utan ärmkulle) ökar du ingenting. Om ett ojämnt tal kommer ut i uträkningen, till exempel 7, ta ut en maska växelvis vart sjätte och vart åttondevarv. För rundningarna av ärmarna, ärmhålan på fram och baksidan, samt utringningen är det bästa att lägga stickningen direkt på mönstret och ta samman gradvis längs mönsterkanten. Det kan också vara fördelaktigt att följa originalbeskrivningen på den här biten, för skillnaderna är vanligtvis inte så stora.

Färgmotiv och strukturer
Om du stickar ett mönster där du måste sticka in en mönsterfärg eller sticka strukturer (ribbstickning, flätstickning, ajourstickning, osv), så måste du ta hänsyn till detta vid beräkning av maskor och varv. Ofta är en kompromiss mellan mått och mönster den rätta lösningen där antingen den ena eller den andra måste justeras. Se även här i originalbeskrivningen. Speciellt hjälpsamt kan vara att jämföra olika storlekar. Instickade mönster eller strukturer placerade bäst först på din pappersritning, varefter den exakta positionen omräknas med hjälp av beräkningsmodellen, eller så lägger du stickningen direkt på ritningen och riktar in mönstret.

Ett litet tips
Det räcker inte att betona hur viktigt det är att göra ett stickprov för att bestämma masktätheten innan man börjar sticka. Detta är den övervägande grunden till planering och ett bra resultat. Men det måste vara roligt att sticka också, och det behövs inte göras en doktorsavhandling av det hela! Det är alltid tillåtet med lite improvisering.