TOP

Allmänna Affärsvillkor

1. Omfattning
1.1 Våra allmänna Allmänna Affärsvillkor (Villkor) gäller för alla leveranser från FILATI eCommerce GmbH till kunden (§ 1 i den tyska konsumentlagen).
1.2 Kunderna är i enlighet med den tyska konsumentlagen fysiska eller juridiska personer som inte är företagare. Likaså är företagsägare någon för vilken verksamheten tillhör verksamheten i sitt företag. Företag är en permanent organisation med självständig näringsverksamhet, oavsett om det är baserat på vinst eller inte. Juridiska personer betraktas alltid som företag enligt offentlig rätt.

2. Avtalspartner
2.1 Köpavtalet ingås med FILATI eCommerce GmbH.

3. Erbjudande och ingående av kontrakt
3.1 Presentationen av produkterna i onlinebutiken utgör inte ett juridiskt bindande anbud, utan är en inbjudan till beställning med förbehåll för fel.
3.2 Genom att klicka på orderknappen gör du en bindande beställning av varorna i kundvagnen. Bekräftelsen på mottagandet av din beställning sker via e-post omedelbart efter det att beställningen har skickats men utgör inte en acceptans av kontraktet. Vi accepterar din beställning genom att skicka en intyg om godkännande via separat e-post eller via leverans av varorna inom 2 dagar.
3.3 Kontraktsspråket kan väljas mellan tyska eller engelska.
3.4 Kontraktstexten lagras i våra interna system. De allmänna villkoren är tillgängliga på den här sidan. Beställningsuppgifterna och villkoren kommer att skickas till dig via e-post. När beställningen är avslutad kommer dina beställningsuppgifter inte längre att vara tillgängliga via Internet på grund av säkerhetsskäl.

4. Ångerrätt och avbokningsinstruktioner
4.1 Konsumenter har 14 dagars ångerrätt.

Hämta avbokningsformulär: Avbokningsformulär

BÖRJAN AV AVBOKNINGSINSTRUKTIONERNA

Ångerrätt
Du kan avbryta detta kontakt inom 14 dagar utan att ange skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag du, eller en av dig utsedd representant (dock ej transportföretaget) har tagit emot varan.

Om du vill åberopa din ångerrätt, vänligen informera

FILATI eCommerce GmbH
Dreisesselstr. 43
94110 Wegscheid
Tyskland
office@filati.se
Tel.: +49 8592 40 80 988
bzw. FILATI eCommerce GmbH
Walchshoferweg 26
4121 Altenfelden
Österrike
office@filati.se
Tel.: +43 7282 217 77

genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att dra dig tillbaka från kontraktet. Du kan använda det medföljande standardformuläret, men detta är inte ett krav.

Om du vill använda din ångerrätt, räcker det att du skickar budskapet att du ångrar ditt köp, före utgången av ångerfristen.

Konsekvenser av en avbokning
Om du ångrar detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader till följd av den händelse att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans vi erbjuder) utan otillbörligt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då vi mottog ditt meddelande om att du återkallar avtalet pga ångerrätt. För återbetalningen använder vi samma betalningsmetod som du använde i den den ursprungliga beställningen, om inget annat uttryckligen överenskommits med dig. I inget fall debiteras återbetalningsavgifter. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi fått tillbaka varan, eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som kommer först.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om avbokningen av detta kontrakt. Ångerfristen är uppfylld om du skickar varorna före fjorton dagar. Du bär de omedelbara kostnaderna för att returnera varorna.

Du måste bara betala för en eventuell värdeminskning av varan, om denna värdeförlust beror på en hantering som inte är nödvändig för granskning av varornas art, egenskaper och funktion.

SLUT PÅ AVBOKNINGSINSTRUKTIONERNA

5. Priser och fraktkostnader
5.1 De priser som anges på produktsidorna är brutto försäljningspriser i EURO (€) och innehåller lagstadgad mervärdesskatt (moms) och andra prisbeståndsdelar (för EU).
5.2 Utöver de angivna produktpriserna läggs fraktkostnaderna. Du kan läsa mer om storleken på fraktkostnaderna under Erbjudanden.
5.3 För import av varor till länder utanför EU kan importavgifter uppkomma som kunden självmåste bära. Dessa varierar i olika tullområden. Kunden är ansvarig för korrekt behandling och betalning av tull, moms och andra avgifter enligt tullbestämmelserna. V.g. notera att importtullar är inte fraktkostnader.
5.4 För leveranser till länder utanför EU utfärdar vi inte moms.

6. Leveransvillkor och självavhämtning
6.1 Leverans är möjlig över hela världen.
6.2 Vi levererar endast via transportservice. Självavhämtning av varan är tyvärr inte möjligt.
6.3 Vi strävar efter att behandla beställningar mottagna fram till kl. 12:00 (UTC + 01: 00) och överlämna dessa till berörda transportföretag på beställningsdagen. För förskottsbetalning gäller kvitto för inbetalning innan kl. 12.00 (UTC + 01.00). Leveransdagar är måndag till fredag (om dessa är arbetsdagar). Undantagna är utgående modeller eller restprodukter.
6.4 Om inte alla beställda produkter finns på lager har vi rätt till delleveranser på vår bekostnad, om det är rimligt för kunden.
6.5 Om den beställda produkten inte är tillgänglig på grund av felande leverans från våra leverantörer och ej av eget förfarande, kan vi säga upp kontraktet. I det här fallet informerar vi dig omedelbart och kan föreslå leverans av en jämförbar produkt. Om ingen jämförbar produkt är tillgänglig eller om du inte vill få en jämförbar produkt, kommer vi omedelbart att ersätta dig för redan betald ersättning.

7. Risk och transport
7.1 Ansvaret för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna övergår till kunden vid överlämnandet.
7.2 Om kunden använder sig av en annan transportör än den som föreslagits av FILATI eCommerce GmbH för returnerat köp går i punkt 7.1 hänvisat ansvar till speditören, transportören eller den person eller institution på annat sätt ansvarig för att utföra transporten till kunden.
7.2.a Om kunden inte är en konsument i enlighet med avsnitt 1 i den tyska konsumentlagen överförs det i avsnitt 7.1. angivna ansvaret till kunden själv.
7.3 Om kunden inte tidsenligt tar emot varorna övergår risken för förlust och oavsiktlig försämring av varorna till kunden vid tidpunkten för standardleverans/tidpunkten för förseningen.

8. Betalning
8.1 Du kan välja att betala per Förskottsbetalning, PayPal, Online Banköverföring, Eps Online Transfer, eller kreditkort.
8.2 Om du väljer förskottsbetalnings anger vi vår bankuppgifter i orderbekräftelsen och levererar varan när betalningen har gjorts. Fakturabeloppet måste överföras till vårt konto inom 14 dagar. Om betalningen inte är registrerad inom den här perioden antar vi att du har ångrat din beställning (annulation).
8.3 Om du har valt att betala med kreditkort, kommer vi att hämta beloppet på ditt kreditkort när beställningen har slutförts.

9. Egendomsrätt
9.1 Den levererade varan förblir vår egendom tills fullständig likvid har erlagts.

10. Retur
10.1 Beställda varor kan returneras inom 90 dagar. För våra kunder I Tyskland och Österrike går det att per e-post begära en returetikett med porto betalt, vilket är gratis för ett fakturabelopp på € 40,00 och över, eller för en returkostnad av € 3,50 euro för fakturabelopp under 40,00 €.
10.2 Beställningsbeloppet (utan fraktkostnader) ersätts via e-post-värde kod som kan lösas in mot en ny beställning, eller om kunden önskar pengarna tillbaka görs detta via det använda betalningsmedlet eller till ett angivet bankkonto.

11. Garanti
11.1 För de varor som erbjuds i vår butik gäller lagstiftade tyska garantregler (som överensstämmer med EU-rättigheter).

12. Slutbestämmelser
12.1 Om vissa bestämmelser i avtalet med kunden, inklusive dessa Allmänna Villkor,visar sig vara helt eller delvis ogiltiga, påverkas inte de övriga bestämmelsernas giltighet. De helt eller delvis ogiltiga bestämmelserna ersätts av en bestämmelse som kommer så nära som möjligt för det kommersiella syftet med den ogiltiga bestämmelsen